About
Lieselotte Schut is een vierdejaars student gevestigd in Utrecht. Op dit moment studeert ze aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voor de bachelor Graphic Design. Haar visuele taal kun je vaak omschrijven als intuïtief, zintuiglijk en vertragend. Ze concentreert op het observeren van het fragment en deze uit te pluizen tot iets wat je poëtisch mag noemen. Het leggen van associaties en verbindingen is een betekenisvol onderdeel binnen haar makerschap.

Lieselotte Schut is a fourth year student based in Utrecht. She is currently studying at the University of the Arts Utrecht, for a BA in Graphic Design. Her visual language can often be described as intuitive, sensory and slowing down. She concentrates on observing the moment and unraveling it into something you may call poetic. Making associations and connections is a meaningful aspect within her craftsmanship.


schutlieselotte@gmail.com
+31 6 15096869
@jannetjelieselotteschut

Een ode aan het lichaam

Installatie

Dit werk vertelt mijn fascinatie voor het menselijk lichaam. Het is een uitkomst van de interdicipliniteit binnen de kunst, wat betreft het lichaam. Ik heb mij laten inspireren door de beweging en deze samengebracht in een performance die zich afspeelt in de installatie.Mark