About
Lieselotte Schut is een vierdejaars student gevestigd in Utrecht. Op dit moment studeert ze aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voor de bachelor Graphic Design. Haar visuele taal kun je vaak omschrijven als intuïtief, zintuiglijk en vertragend. Ze concentreert op het observeren van het fragment en deze uit te pluizen tot iets wat je poëtisch mag noemen. Het leggen van associaties en verbindingen is een betekenisvol onderdeel binnen haar makerschap.

Lieselotte Schut is a fourth year student based in Utrecht. She is currently studying at the University of the Arts Utrecht, for a BA in Graphic Design. Her visual language can often be described as intuitive, sensory and slowing down. She concentrates on observing the moment and unraveling it into something you may call poetic. Making associations and connections is a meaningful aspect within her craftsmanship.


schutlieselotte@gmail.com
+31 6 15096869
@jannetjelieselotteschut

Werktuig


Mixed media
Werktuig (37 uur), een ruimtelijke vorm gemaakt van een gecombineerde haak en coiling techniek, is een metafoor voor de angst voor stilstand en de euforische ervaring die in beweging zijn mij brengt. Werktuig (een reis), neemt je auditief mee in de beweging van het proces. Mikki Schellevis deelde tijdens onze ontmoeting haar gevoel over stilstand en beweging. Beiden blijven we op zoek naar vooruitgang in ons maakproces omdat we de stilstand vrezen. Deze combinatie van werk toont de reis van vele uren ambacht.De Verdieping


tentoonstellingsontwerp
De Verdieping is de uitkomst van een dialoog tussen 41 alumni van HKU Graphic Design en ons, 39 tweedejaars studenten van diezelfde studierichting. Naar aanleiding van onze individuele interesses binnen het vakgebied kozen wij ieder een oudstudent, afgestudeerd tussen 2007 en 2021. Tijdens korte ontmoetingen deelden deze professionals herinneringen aan hun studietijd en vertelden ze over hoe zij zich daarna hebben ontwikkeld binnen het werkveld. In overleg met de student selecteerden ze een werk uit hun eigen praktijk. Dit werk en de gevoerde gesprekken dienden vervolgens voor ieder van ons als vertrekpunt voor een persoonlijk onderzoek, uitmondend in een ontwerp dat varieert van video tot publicatie en van affiche tot sculptuur. In AG presenteren we dit werk in relatie tot het werk van de alumni. Daarmee biedt De Verdieping een nieuw perspectief op de breedte van een vakgebied dat wij, de jongste generatie ontwerpers, als grafisch ontwerp beschouwen.

In voorbereiding op De Verdieping werkten we gezamenlijk aan het concept, ontwerp en de realisatie van zowel de tentoonstelling als de bijkomende uitingen. Parallel aan de tentoonstelling is er een verdiepend programma met een lezing en talks voor studenten.


Mark