About
Lieselotte Schut is een vierdejaars student gevestigd in Utrecht. Op dit moment studeert ze aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voor de bachelor Graphic Design. Haar visuele taal kun je vaak omschrijven als intuïtief, zintuiglijk en vertragend. Ze concentreert op het observeren van het fragment en deze uit te pluizen tot iets wat je poëtisch mag noemen. Het leggen van associaties en verbindingen is een betekenisvol onderdeel binnen haar makerschap.

Lieselotte Schut is a fourth year student based in Utrecht. She is currently studying at the University of the Arts Utrecht, for a BA in Graphic Design. Her visual language can often be described as intuitive, sensory and slowing down. She concentrates on observing the moment and unraveling it into something you may call poetic. Making associations and connections is a meaningful aspect within her craftsmanship.


schutlieselotte@gmail.com
+31 6 15096869
@jannetjelieselotteschut

Tactiliteit

Publicatie
Tactiliteit is ontstaan vanuit een zelfgeschreven manifest dat fundamenteel werd gedurende het werkproces. Hoe het één invloed heeft op het ander. Hoe je niks kan aanraken zonder aangeraakt te worden. Dat zijn de inspirerende woorden die vanuit een eerder project als haakjes zijn blijven hangen. Waar dit project startte met een lichtbron, die lichtruimtes aan zou moeten duiden als synoniem voor het influencerende aspect. Vond het zijn eindstand in een gelaagdheid aan materiaal die met elkaar het gesprek aan gingen wanneer aanraking plaats vond.
Mark