About
Lieselotte Schut is een vierdejaars student gevestigd in Utrecht. Op dit moment studeert ze aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voor de bachelor Graphic Design. Haar visuele taal kun je vaak omschrijven als intuïtief, zintuiglijk en vertragend. Ze concentreert op het observeren van het fragment en deze uit te pluizen tot iets wat je poëtisch mag noemen. Het leggen van associaties en verbindingen is een betekenisvol onderdeel binnen haar makerschap.

Lieselotte Schut is a fourth year student based in Utrecht. She is currently studying at the University of the Arts Utrecht, for a BA in Graphic Design. Her visual language can often be described as intuitive, sensory and slowing down. She concentrates on observing the moment and unraveling it into something you may call poetic. Making associations and connections is a meaningful aspect within her craftsmanship.


schutlieselotte@gmail.com
+31 6 15096869
@jannetjelieselotteschut

Recycling the imageFlyer en Lessenaarbord
In opdracht van HKU.

Mark